Partnerlerimiz & Destekçilerimiz

EntreCom

EntreCom Startup’lara ve ekosistemine inanan ekosistemin kalitesinin artması ve sürdürülebilir olması için çalışan bir girişimdir.

Detaylı Bilgi

Kodluyoruz

Kodluyoruz, teknoloji sektöründeki beceri açığını gelişmekte olan ülkelerdeki genç nüfusa doğru eğitim modelleri sağlayarak kapatmayı hedefleyen bir sosyal girişimdir. Şirketlerin teknoloji alanında ihtiyaçlarını anlayarak, gençleri ücretsiz ve dünya çapında kaliteli programlarda yetiştirmektedir. Programlarında kadınları ve teknoloji alanında az temsil edilen grupları desteklemeye özen gösteren Kodluyoruz, 2016’dan bu yana Türkiye’de yaklaşık 2.000 yazılımcı yetiştirmiştir.

Detaylı Bilgi

Big Data Turkey

Big Data Turkey, dijital çağın gerekliliklerine toplumun her bireyinin hakim olması için alanında uzman kişilerin bir araya gelerek projeler üretmesi gerektiğine inanan bilim insanları tarafından kurulmuş sosyal ve teknik bir platformdur. Big Data Turkey, yerel ve globalde söz sahibi olacak nitelikli bireyleri yetiştirmeyi hedeflerken içerisinde; iş insanı, akademisyen, girişimci, öğrenci kollektif yapısını barındırmaktadır. Veri Bilimi ve Yapay Zeka alanlarında projeler geliştirmek başlıca hedef olmakla birlikte, Dünya ‘daki bilimsel gelişmeleri yakından takip ederek, fikir üretmek bu yapının içerisindeki bilim insanları için kaçınılmazdır. İyilik için teknoloji şiarıyla çalışmalar yapan, tartışan ve üreten bir yapıya sahiptir.

Detaylı Bilgi

Yaşama Dair Vakfı

YADA Vakfı, sivil toplum ve STK’lar üzerine araştırmalar yaparak bilgi üretip, ürettiği bilgiyi STK’lar için kullanışlı hale getirmektedir. Bir yandan toplumsal tecrübenin bilgisini üretirken diğer yandan sivil toplumu yurttaşlar ve karar vericiler için daha görünür ve etkili kılacak araçlar, modeller tasarlayıp, geliştirip, hayata geçiriyor, yeni bir diyalog, müzakere ve işbirliği modelini hayata geçirebilmek için çalışmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının, yurttaşların kanaatlerini, kamu yönetimi, siyaset ve özel sektörün kararlarını etkileme becerilerini geliştirmek, etki kapasitelerini artırmak üzerine düşünüp, proje ve programlar tasarlayıp ve uygulamaktadır.

Detaylı Bilgi

Yaşam Boyu Öğrenme ve Strateji Geliştirme Derneği

sivil toplum faaliyetleri içinde; yaşam boyu öğrenmeye ve gelişmeye katkı sağlamak, toplumun her kesimine yönelik, eğitim, öğretim, öğrenme, aile, çocuk, gençlik gibi toplumun her kademesine yönelik eğitim tabanlı projeler üretmek ve uygulamak, amaçları ile kurulmuştur. Yaşöm, gençlere okuma alışkanlıklarının kazandırılması ve artırılması, kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, gönüllülük bilincinin oluşturulması ve yaygınlaştırılmasının sağlanması yoluyla kişisel gelişimlerine katkı sağlamak ve bu yolla Gençlik ve Spor Bakanlığının Stratejik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sunmaktır.

Detaylı Bilgi

Güçlü İyilik

Güçlü İyilik, dijitalin gücüne iyiliği entegre ederek farkındalık içerikleri üreten, toplum psikolojilerini güçlendirmek için çalışan, daha yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir küresel amaçları doğrultusunda iyilik görevleri tasarlayan bir sosyal girişimdir. Aynı zamanda Güçlü İyilik mobil uygulaması ile markaların kurumsal sosyal sorumluluk projelerini, gençlerin gerçekleştirdikçe ödüller kazanabilecekleri görevler haline getirir ve gönüllülük faaliyetlerini ölçeklenebilir şekilde artırır.

Detaylı Bilgi

Circle Up

Circle Up, liselilerin kendilerini keşfederek sosyal fayda yarattığı bir sosyal girişimdir. Liseli gençlerin yaşam boyu öğrenmeyi girişimcilikle deneyimlediği bir keşif yolculuğu sunduğu programları ile gençlerin; SKA’lar odağında girişimcilik ile tanışmasını, 21.yy becerilerini uygulamalar ile kazanmasını sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi

Girişimci Parkı

Girişimci Parkı, yenilikçi organizasyon yapısı ve gelecek vizyonuyla startup ve girişimciler için inovatif çözümler geliştirmek üzere kurulan bir girişimcilik platformudur.
Fikir aşamasında olan girişimlerle ürünlerini nasıl geliştirebileceklerini konuşuyor ve iş modellerini oluşturuyoruz. Ürünü en baştan ele alıp birlikte geliştirmektedir.

Detaylı Bilgi

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi – BTM

BTM; yeni iş fikirlerinin ticarileşmesi ve ticarileştikten sonra büyümesi süreçlerinde, girişimcilik ve inovasyon üzerine her türlü desteği profesyonel bir hizmet anlayışı ile sunan ve bunların yaygınlaşması için mücadele eden sosyal bir yapıdır.

İTÜ Çekirdek

İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent tarafından 2012 yılında kurulan ve İTÜNOVA TTO’nun da gücünü arkasına alan İTÜ Çekirdek; bugüne dek 2.698 girişime ve 5.896 girişimciye destek olmuştur. Finansal teknolojilerden, sağlık teknolojilerine, arttırılmış gerçeklik uygulamalarından donanım projelerine kadar birçok farklı alanda projeye destek olan İTÜ Çekirdek 40’ı aşkın paydaşıyla; girişimcileri, şirketleri, melek yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geniş bir girişimcilik platformudur.

AIESEC İstanbul

AIESEC, 2. Dünya savaşından sonra 1948 yılında yedi farklı ülkedeki gencin dünyada kültürler arası değişimi sağlama hayali ile kurulmuştur. Bugün AIESEC, üyelerine hem gelişim hem de yurt dışında staj ve gönüllülük fırsatları sağlayan bir kurum olarak dünyanın en büyük gençlik organizasyonu haline gelmiştir. AIESEC İstanbul 1954 yılından bu yana Beyoğlu’ndaki şubesinden ve online olarak üyelerine ve lokaline hizmet vermektedir. 18-30 yaş arası bireyleri yurt dışında staj, öğretmenlik stajı ve gönüllük projelerine yolluyor, yurt dışından da ülkemize stajyer, gönüllü ve stajyer öğretmen desteği sağlamaktadır.

Association for Coaching

Association for Coaching Türkiye, gerçekleştirmiş olduğu sosyal sorumluluk projelerinde koçluğun bilimsel bakış açısıyla yol almaktadır. Yapmış olduğu gönüllü projelerde, özellikle çalışma hayatında yer almak isteyen kadın istihdamını ve kadın girişimcileri arttırmak, üniversite mezunu gençlerimizin iş hayatına hazırlanma aşamasına destek olmak ve bu hizmete ulaşma imkânı olmayan öğrencilere ve derneklere ulaşabilmek üzerine çalışmaktadır.

Detaylı Bilgi

Sosyalfon

Sosyalfon, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiren tüm aktörleri bir araya getirmek ve desteklemek üzere kurulmuş köprü platformdur. Sosyalfon, sosyal fayda aktörlerini başlıca kurumlar, sosyal girişimler, STKlar, öğrenci toplulukları ve bireyler olmak üzere 5 ana kategoride ele alır. Her gruba yönelik farklı stratejik çalışmalar yürüten Sosyalfon, her adımını sürdürülebilir bir dünya hedefine destek verebilmek için atmaktadır. Sosyalfon’un öncelikli olarak yürütmekte olduğu model, “Sosyal Girişim–Kurumsal Firma İşbirliği”dir. Kurumsal firmaların iş süreçlerinde sosyal girişimcilerle sağlayacakları potansiyel işbirliklerini maksimize ve sistematize eden bu modelde, Sosyalfon “Sosyalfon Sosyal Girişim Havuzu”ndaki sosyal girişimler ile çalışmaktadır. Türkiye’nin önde gelen sosyal girişimlerinden oluşan bu havuza üyelik başvurusu yıl boyu açıktır.

Detaylı Bilgi

Kurumsal İletişimciler Derneği

Kurumsal İletişimciler Derneği, şirketlerin kurumsal iletişim yöneticilerinin bir araya gelmelerini sağlamak, iletişim sektöründe üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda üyeler arasında bilgi alışverişi sağlamak, paydaş ilişkilerinin sağlıklı yürümesini sağlamak ve Kurumsal İletişimcilerin mesleki sorunlarıyla meşgul olmak ve kurumsal iletişim faaliyetlerindeki toplumsal sorumlulukları konusunda üyelerini bilinçlendirmek, üyelerin eğitim, kültür, sanat, turizm, sağlık, ekonomi, çevre ve yasal konularla ilgili çalışmalarını; yürütmek üyelerin sosyal ekonomik, kültürel gelişmelerini sağlamak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili konularda üyeleri eğitmek, çözümler aramak ve geliştirmek, toplantılar yolu ile projeler üretmek ve bu projeleri yaşama geçirmek, üyelerin yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak ve güçlendirmektir.

RaffleApp

RaffleApp, sosyal medyada dağınık halde bulunan çeşitli marka, işletme ve influencerların vermekte oldukları çekilişlerin bir arada toplandığı kullanıcılara ilgisine göre filtreleme imkanı sunarak vakitten ve nakitten kazanmalarını sağlayan bir mobil platformdur.

Detaylı Bilgi