Sivil toplum kuruluşları işbirliklerimiz

Açık Açık Derneği

Açık Açık Derneği

e-gönüllü olarak birlikte çalışacağımız sivil toplum kuruluşlarını seçerken, web sitelerinde yönetim kurullarını, finansallarını paylaşan, bağışçı haklarını tanıyan, şeffaf ve hesap verebilir STK’lar olmasına dikkat ediyoruz. Bu nedenle, Açık Açık platformunda olduğunu beyan eden dernek/vakıflar ile çalışmayı öncelikliyoruz.

Detaylı Bilgi

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

TEGV misyonu ilköğrenim çağındaki çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmaktır. Aynı zamanda etkin ve fark yaratan eğitim programları ve sürdürülebilir yapısı ile ülkemizdeki her çocuğun erişebileceği bir STK olmaktadır.

Detaylı Bilgi

WWF Türkiye

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) dünyanın en büyük, deneyimli ve bağımsız doğa koruma kuruluşlarından WWF ağının bir parçasıdır. Dünya genelinde, beş milyonu aşkın destekçiye sahip olan ve 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren WWF’in misyonu; dünyanın biyolojik çeşitliliğini koruyarak, yenilenebilir kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayarak, kirlilik ve aşırı tüketimin azaltılmasını teşvik ederek gezegenimizin doğal çevresinin bozulmasını durdurmak ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulmasına katkıda bulunmaktır.

Detaylı Bilgi

Samsun TOG

Toplum Gönüllüleri Vakfı çatısı altında Samsun yerelinde faaliyet gösteren Samsun TOG (Samsun Toplum Gönüllüleri) Topluluğu; başta Samsun yereli olmak üzere çevresinde gördüğü problemler için çözüm üretir ve harekete geçer. Bünyesinde çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra, gönüllü gelişimini ve aktif katılımını gözeterek ekip içi etkinliklere de yer verir.  Vakfın benimsediği “Gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde” mottosu da ‘genç isterse olur’ anlamına gelir ve Toplum Gönüllüsü gençlere güç verir. Düzenli gerçekleştirilen genel toplantılar ve motivasyon etkinlikleri sayesinde ise Samsun TOG gönüllüleri sıklıkla bir araya gelir. Samsun TOG; online dönemde de olsa çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor, yeni ve yenilikçi yollar arayarak daha iyi olmayı amaçlıyor.

Detaylı Bilgi

Türkiye Down Sendromu Derneği

Down sendromlu bireylerin bağımsız, üretken ve toplumla bütünleşen bir yaşam kurabilmelerini sağlamaya; toplumun engellilik algısını geliştirmeye; uluslararası platformda Down sendromu ile ilgili araştırmaları takip ederek Türkiye’de uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapan ve gelişime liderlik eden projeler üreten bir sivil toplum kuruluşudur.

Detaylı Bilgi

Çelikel Eğitim Vakfı

Çelikel Eğitim Vakfı yaratıcı, öğrenme tutkusuna sahip, yapıcı ilişkiler geliştiren, yaşam amaçlarını sorgulayan bireyler yetiştirmek için, eğitim kurumları, ebeveynler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği geliştirmeyi hedefler. Yaşadığımız çağda gençlerin yüz yüze oldukları sorunları ve fırsatları onlarla birlikte tespit ederek çözümler oluşturup, kişisel, sosyal ve mesleki gelişim olanakları yaratır.

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Fırsat eşitsizliğinin olmadığı bilimsel, yaratıcı, sorgulayıcı ve katılımcı bir eğitim sistemi; Eğitim sistemimizdeki niceliksel sorunlardan çok eğitimin niteliğine odaklanmış ve bunu bilimsel ve çağdaş eğitimin değerleri çerçevesinde tanımlamıştır.

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Anadolu’nun dört bir yanından hasta çocuklarının tanı ve tedavisi için İzmir’e gelen, maddi ve sosyal hiçbir desteği olmayan ailelere kucak açar, onları ailece paylaşacakları evlere yerleştirir ve tüm ihtiyaçlarını karşılayarak, yaşamlarının bu çok zor ve üzücü günlerinde onlara destek olur.

Pembe İzler Derneği

Pembe İzler Derneği, kadın kanserleri ile savaşan kadınların tedavi sürecinde ve sonrasında en önemli destekçileri olup, hastalığa yakalanmış kadınların hastalıktan ve sonrasından korkmayan güçlü kadınlar olarak hayatlarını sürdürmeleri için çalışmaktadır.

Kalben Derneği

Kasım 2016’da koruyucu aile hizmet modelinden faydalanan ve koruyucu aile deneyimine sahip olan bireyler öncülüğünde kurulmuştur.

Detaylı Bilgi

Simbiyoz Aktivite

Simbiyoz Aktivite 4 kadın girişimci tarafından girişimcilik potansiyeli yüksek bireyleri tespit ederek, onlara sosyal girişimciliği tanıtarak, fikirlerini işe dönüştürmek için fırsatlar sunmak, ön program ve kuluçka programlarıyla sosyal girişimcilere katalizör görevi üstlenmek amacıyla kurulan ve kendisi de bir sosyal girişim olan Simbiyoz Aktivite, diğer bir yandan özel gereksinimli bireylerin istihdama katılımı, sosyal girişimcilerle kaynaşması ve aktif vatandaş haline gelmeleri için çalışmaktadır.

Detaylı Bilgi

Buldan Vakfı

Buldan Vakfı, yetişkin kadınların sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlayacak, kadınların haklarının bilincinde olmalarını destekleyici, mesleki gelişimlerine yönelik “Vakıf Günleri” adı altında seminerler düzenlemekte, başa rılı ve maddi olanakları sınırlı olan kız öğrencilere burs desteği vermektedir. Ayrıca, bölgedeki kadınların evde yaptıkları ürünleri değerlendirmelerine destek olmakta ve bu yolla aile yoksulluğunu azaltmayı amaçlamaktadır. Vakıf desteği ile vakıf binasının giriş katında açılan işletmede kadınların el emeği ürünleri değerlendirilmektedir.

Detaylı Bilgi

Sivil Yaşam Derneği

Tamamıyla gençler tarafından yönetilen ve hiçbir siyasi görüşün etkisi altında kalmadan toplumun her kesimini kucaklamayı ilke edinen Sivil Yaşam Derneği, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kullanarak gençlerin yetkinliğini arttırmak, demokratik karar alma mekanizmalarına katılmalarını sağlamak ve bunun yanında gençlere daha sağlıklı bir yaşam kültürü kazandırmak için çalışmalar yürütmeyi kendine ilke edinmiştir.

Detaylı Bilgi

Leyli Sanat Derneği

Leyli Sanat Derneği, bireylerin duygu ve düşüncelerini kültür/sanat yoluyla aktarmasına fırsat ve alan yaratan yeni nesil bir sivil toplum örgütüdür. Çevrimiçi ve yüz yüze etkinliklerle katılımcıların ifade özgürlüğü hakkını güçlendirir ve gönüllüleriyle birlikte geliştirdiği projelerle toplumsal faydayı önemser. “Gelin, birlikte üretelim!” sloganıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Detaylı Bilgi

Faydasıçok Vakfı

Faydasıçok Vakfı: Yaşadığımız toplumun gelişimi için eğitimin vazgeçilmez olduğu bilinciyle hareket eden, fark yaratan, ülkemize ve dünyaya değer katan gençlerin yetişmesine destek olarak değişime katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir eğitim vakfıdır.

Detaylı Bilgi

Hayalime Ortak Ol Derneği

Hayalime Ortak Ol Derneği çeşitli nedenler ile yeterli desteği alamayan gençleri ve çocukları bünyesine katarak; onların yetenekli olduğu spor ve sanat dallarına, ilgili olduğu kültür ve eğitim faaliyetlerine katılmalarına maddi ve manevi destek sağlamaktır. Düzenli olarak destek oldukları gençlerin yanı sıra yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile hem kurulduğu şehir olan İzmir’de hem de diğer şehirlerde faaliyet göstermektedir.

Mülteciler Derneği

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2014 yılında ülkesinden ayrılmış ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların sorunlarına çözüm aramak amacıyla kurulmuştur. Farklı milletlerden oluşan personeliyle ihtiyaç sahibi mültecilere destek vermektedir. Dernek bünyesinde; Akıl ve ruh sağlığı, eğitim, fizik tedavi, koruma, kültür, istihdam, sosyal uyum, temel sağlık hizmetleri ve tercümanlık gibi çeşitli alanlarda mültecilere ve sığınmacılara destek verilmektedir.

Detaylı Bilgi

Ateş Böceği Derneği

2016 yılında Denizli’de sokak hayvanlarını koruma amacı ile kurulan Ateş Böceği Derneği ve 2017 yılında resmi bir dernek haline geldi. Dernek haline geldikten sonra, diğer şehirlere de yayılmaya başladı ve şu anda 13şehirde ve 15 üniversitede ; sokak hayvanları, doğa, köy okulları, çocuklar ve buna benzer temalarda Türkiye geneli yapılan sosyal sorumluluk projeleri ile 150.000’den fazla kişiye ulaşmış bulunmaktadır.
Detaylı Bilgi

Gönüllü Hizmetleri Derneği

Gönüllü Hizmetler Derneği,  1979’dan bu yana Türkiye’de Gençlik Turizmi alanında hizmet veren ve bir yandan  yurt dışında düzenlenen Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları’na Türk gönüllüleri gönderirken bir yandan da benzer kampları yurt içinde düzenlemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda  2003 yılından bu yana da AB gençlik programı kapsamında etkin olarak yer alarak, hem yurt dışında düzenlenen gençlik değişim programlarına Türk gençlerini yollamış hem de Türkiye’de düzenlediği gençlik değişimleri aracılığı ile yabancı gençlerin Türkiye’de çeşitli kültürel etkinliklere katılmalarına aracı olmuştur.

Detaylı Bilgi

Herkes İçin Psikolojik Destek

Herkes için Psikolojik Destek faaliyetleri arasında; psikolojik destek erişilebilirliğini sağlamak için toplumda ihtiyacı olan bireyleri sağlıklı bir şekilde psikolojik danışma hizmeti ile buluşturmak, psikoloji alanında ücretsiz eğitim ve seminerler düzenlemek, alan ile ilgili ücretsiz materyaller sunmak, süpervizörler ile çalışarak alan mezunlarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak bulunmaktadır.
Detaylı Bilgi

Kentsel Gelişim Derneği

Kentsel Gelişim  Derneği KEGED, 2014 yılında Malatya’da kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, gençlik ve gönüllülük çalışmalarının geniş kitlelere ulaştırılması, sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılması, yenilikçi gençlik çalışmaları ve politikalarının geliştirilmesi misyonuyla etkinlik, eğitim, seminer ve projeler gerçekleştirmektedir. KEGED, gençlerin serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak ve yaygın eğitim metotlarının kişisel gelişim süreçlerinde kullanılmasını yaygınlaştırmaktır.

Detaylı Bilgi

Uçan Süpürge Vakfı

Uçan Süpürge Vakfı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesine yönelik feminist düşünce, eylem ve politikaların yaygınlaştırılması için çalışan; bu doğrultuda ulusal ve uluslararası örgütlenme girişimlerini destekleyen ve alanın bilgisini özgün araştırmalarla zenginleştirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Detaylı Bilgi

Bambu Gönüllü Eğitim Platformu

Bambu Gönüllü Eğitim Platformu, dünyanın en büyük sorunlarından birisi olan eğitim eşitsizliği problemine çözüm bulmak amacıyla kurulan bir online eğitim platformudur. Dijital ortamda yapmış olduğu bire bir eğitim desteği, bire bir psikolojik destek programı, online atölye çalışmaları ile başta ihtiyaç sahibi öğrenciler olmak üzere eğitim desteğine ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında öğretmenler, çocuk gelişimciler, veliler özelinde yetişkin eğitimi çalışmaları ile bireylerin yaşam becerilerini artıracak faaliyet çalışmaları yapılmaktadır.

Detaylı Bilgi

Yüzümle Mutluyum Derneği

Yüzümle Mutluyum Derneği yüz bölgesinde doğuştan veya sonradan görünür farklılığa sahip olan bireyler için 2018 Mayıs ayında kurulan, ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur. Derneğin amacı insanların olduğu gibi kabul edilmesi prensibini yaşatmak, insanların dış görünüşleriyle değil, kişilikleri ve yaptıkları ile kabul edildiği bir bilincin sağlanmasına katkıda bulunmak, toplumdaki önyargıları yıkmak, görünüşe uygulanan ayrımcılıkla mücadele etmek ve farkındalık yaratmaktır. Yüz eşitliği ilkesini temel alarak akran zorbalığı ve nefret söyleminin karşısında, eşit ve adil yaklaşımın yaygınlaştırılması için faaliyetlerini sürdürüyor.

Detaylı Bilgi

Çorapsız Çocuklar Derneği

Çorapsız Çocuklar Derneği, çalışan ve çalıştırılan 5 ile 17 yaş arasındaki çocuklara daha eşit, daha adil ve daha ÇOCUK yaşamaları için sosyal, psikolojik, kültürel gibi alanlarda destek vermek amacıyla kurulmuştur. Faaliyet alanları; çocuk hakları, çocuk güvenliği, çocuk işçileri gibi konularla şekillenmiş olup sağlık, kültürel, sportif, sosyal, sanatsal, bilinçlendirme, kütüphane, oyun gibi atölyelerle düzenlenen destek çalışmalarını kapsamaktadır.

Detaylı Bilgi

Hayat Sende Derneği

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği (Hayat Sende), 2007 yılında devlet koruması altında yetişen bir grup idealist genç tarafından kurulmuş olup devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin temel yaşam becerilerini kazanmış şekilde, ayrımcılığa uğramadan hayata atılması hedefiyle çalışmalar gerçekleştirmektedir. Koruma altındaki çocuk ve gençler ile korumadan ayrılan gençlerin temel yaşam becerilerini kazanmış şekilde, ayrımcılığa uğramadan hayata atılmasını projelerle ve savunucu çalışmaları ile desteklemektedir.

Detaylı Bilgi

Parkinson Hastaları Derneği

Parkinson Hastaları Derneği, Parkinsonlu bireyler tarafından oluşturulan Türkiye’deki ilk hasta derneğidir. Derneğin birincil hedefi, ülkemizdeki Parkinsonlu bireyler ile hekimlerimiz dışında, her ikisinin de arasında bulunması gereken sivil inisiyatif boşluğunu gidermektir. Parkinson Hastaları Derneği, Parkinson hastalığının toplumda tanınmasını sağlanmak,parkinsonlu bireylerin ve yakınlarının sıkıntılarını,sorunlarını paylaşmak ve daha kaliteli bir yaşam için çözümler aramak, parkinsonla mücadelede tecrübelerini paylaşmak, sosyal hayatları daha kaliteli hale getirmek için çalışmaktadır.

Detaylı Bilgi

Demans Dostu Toplum Derneği

Demans Dostu Toplum Derneği öncelikle demans hastaları ve bakan aile fertlerinin çıkarlarını gözetiyor ve temsil etmektedir. Hedefimiz demans hastalarının ve bakan aile fertlerinin toplumumuzda kabul görmeleri, aileler üzerindeki bakım yükü azaltılarak, hasta ve hasta yakınlarının kendilerini rahat ve huzurlu hissetmelerinin  ağlanması, Alzheimer ve diğer Demans türleri konusunda toplumsal bir farkındalığın oluşturulması ve bu alanda yapılacak çalışmaların teşvik edilmesidir. Konuyla ilgilenen herkes için ilgili kurum olarak kolektif iş birliği düzleminde hizmet vermektedir.

Yaşanabilir Hayatları Derneği

Yaşanabilir Hayatlar Derneği, tüm organizmalar için din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yaşanabilir hayatlar sunmayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yapılan sosyal yardımlar ve aktiviteler dışında da sosyalleşmeyi, kaynaşmayı ve birlik olmayı amaçlayan YAŞHA-DER birçok faaliyet kolu ve projelerde de rol oynamayı hedeflemektedir.

Parıltı Görmeyen Çocuklara Yardım Derneği

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’nin amacı; görmeyen ve az gören çocukların doğumlarından eğitim süreleri tamamlanana kadar olan süreçte, onları yaşıtları ile aynı seviyeye getirerek kendi potansiyellerini mümkün olan en üst düzeyde tamamlayana kadar donatmak ve kendi başına hareket eden bağımsız, çevreye uyumlu, meslek sahibi bireyler olmalarını sağlamaktır.

Stellar Lab

Stellar Lab, başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkes içi gökbilim sloganı ile yola çıkmış bir platformdur. 2 yıldır toplumda bireysel ve kitlesel gelişime katkı sunmak için eğitim içerikleri hazırlıyor, etkinlikler ve projeler üretiyor. Stellar Lab etkinlik ve projeler ile binlerce insana doğrudan ulaşmış, eğitimler vermiştir. Stellar Lab’in alt oluşumu Stellar Lab Bilim Kulübü ise, ağırlıkla lise öğrencilerinden oluşan 100’ü aşkın merklı lise öğrencisinden oluşan bir topluluktur. Bu topluluk etkinlik ve atmlyeler gerçekleştirme ve aylık olarak Spektrum isimli bir dergisi çıkartmaktadır. Stellar Lab’in tüm bileşenleri ve üyeleri gönüllü çalışmaktadır.

Detaylı Bilgi

Değer Otizm Derneği

Değer Otizm Derneği, Faaliyet gösterdiği otizm alanlarında yenilikçi uygulamalar geliştirilmesine ve teknolojiyi en üst seviyede kullanan başta Üniversiteler olmak üzere tüm odakları teşvik ederiz.
Ulusal boyutta Otizme yönelik üretilmiş ürün ve hizmetlerin kalitesi ve erişilmesindeki tüm adımları tektik eder, tektik sonuçlarını ihtiyaç sahipleri ile paylaşır üretimleri yine bu çevrelere en doğru ve kaliteli biçimde akmasını sağlayacak yol ve yöntemler üzerinde çalışmaktadır.

İyilik Tohumum

İyilik Tohumum sivil toplum faaliyetlerinin bilinirliklerinin artması için sosyal medya üzerinden tüm STK’ların güncel içeriklerini toplayıp iyilik tohumum sayfasında paylaşır.

Yüreğimin Ritmi

Yüreğimin Ritmi Sosyal Sorumluluk Platformu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ihtiyaç sınıflarını belirleyerek, çocukların daha sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmelerini, sosyal kimliklerine başlangıç yapabilmeleri için sanat, spor ve bilim alanlarında materyallerle desteklediğimiz atölyeler kurmaktadır. Hedefi, eğitimde ve hayatta fırsat eşitliğini sağlamak olup, kişilerin yetkinliklerine bağlı olarak, sosyal fayda sağlayabilmektir

Teknoloji İşbirliklerimiz

Purplemurple

Purplemurple, “Beklenenin Ötesinde” mottosuyla yola çıkarak, çalıştığı tüm markaları kendi markası gibi sahiplenir. İşini bu motivasyonla yapar. Purplemurple, bir markanın ihtiyacı olan tüm dijital iletişim çalışmalarını tek çatı altında sunabilecek deneyim ve donanıma sahip olan 360 derece dijital reklam ajansıdır. Sosyal medya yönetimi, dijital reklam yönetimi, dijital PR, web yazılımı & tasarımı, mobil uygulama geliştirme, kreatif servisler, medya planlama ve satın alma alanlarında Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markaları için bütünleşik hizmet verir.

Detaylı Bilgi

Logo İşbaşı

İster webden ister cepten; İnternet erişiminizin olduğu her yerden işletmenizin ön muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Paraşüt

Paraşüt Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal operasyonlarını daha verimli yönetebilmesini destekler.

Detaylı Bilgi

Raklet

Raklet; dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının iletişimde oldukları kişilerin ve kurumların bilgilerini güncel tutabilecekleri, e-posta ve SMS gönderebilecekleri, aidat ve bağış toplayıp, etkinlikler düzenleyerek bilet satabilecekleri entegre bir sosyal platformdur.

Detaylı Bilgi

ZEO Agency

Uluslararası SEO ve dijital pazarlama ajansı ZEO Agency, SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) , SEM (Arama Motoru Pazarlaması), Performans Pazarlama, İçerik Pazarlaması ve veri analizi alanlarında hizmet vermektedir.

Detaylı Bilgi

Sertifier

Sertifier Akıllı Sertifikalar ve Açık Rozetler normunu, bir bütün olarak toplumun faydalarından yararlanacağı ve verimsizliklerden kaynaklanan tüm sürtünmelerin ortadan kalkacağı derecede genelleştirir. Sertifier’in e-Gönüllü ile sağladığı işbirliği kapsamında 2021 yılına kadar tüm hizmetlerini STK’lara ücretsiz sunuyor.

Detaylı Bilgi

INBOX

En basit hoş geldiniz mesajından karmaşık, çok aşamalı müşteri bağlılığı programlarına kadar tüm bağlılık programlarınızı her kanalda otomatize edebilirsiniz.  Email kampanyaların oluşturulması, uygulanması ve takip edilmesi kolay olduğunda sonuçları analiz etmeye ve işinizi büyütmek için yeni fikirler geliştirmeye odaklanabilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Networks DataGuard™

14 yılı aşkın süre sektörde bulunan uzman kadrosuyla AR-GE projeleri üreten, bilgi güvenliği hizmetleri sunan, zorlu eğitim ve sertifikasyonlara; ayrıca öncü markalar arasında referanslara da sahip bir Siber Güvenlik firmasıdır. Şirket içi ve uzaktan eğitimleri ile STK’ların güvenlik faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi

Stey Finansal Teknoloji (A.Ş)

Stey, blockchain teknolojileri kullanarak yarattığı ödeme sistemi hızlı, güvenli ve şeffaf mikro-ödemeler gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Teknolojik yetkinlikleri yaratacağı sosyal faydanın farkında olduğu için aynı platformun Sivil Toplum Kuruluşları tarafından komisyon ve işlem ücreti olmadan tamamen transparan bir şekilde bağış toplamak için de kullanımına açar. Amacı, tüm para akışlarında radikal şeffaflık sağlamak ve güvene duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmaktır.

Detaylı Bilgi

TalentGrid

TalentGrid aktif iş arayan yazılımcılarla birlikte belirli kriterlerde piyasada eşleştiği pozisyonları takip etmek veya eşleştiği bir pozisyonu incelemek isteyen yazılımcıların kullanabileceği bir platformdur.  İşe-alım ve iş değişikliği sürecini faydalı hale getirmek adına rapor, video ve blog yazıları ve yeni projeler geliştirerek yazılımcılar için doğru yönlendirme yapmayı hedeflemektedir.

Detaylı Bilgi

Partnerlerimiz & Destekçilerimiz

EntreCom

EntreCom Startup’lara ve ekosistemine inanan ekosistemin kalitesinin artması ve sürdürülebilir olması için çalışan bir girişimdir.

Detaylı Bilgi

Kodluyoruz

Kodluyoruz, teknoloji sektöründeki beceri açığını gelişmekte olan ülkelerdeki genç nüfusa doğru eğitim modelleri sağlayarak kapatmayı hedefleyen bir sosyal girişimdir. Şirketlerin teknoloji alanında ihtiyaçlarını anlayarak, gençleri ücretsiz ve dünya çapında kaliteli programlarda yetiştirmektedir. Programlarında kadınları ve teknoloji alanında az temsil edilen grupları desteklemeye özen gösteren Kodluyoruz, 2016’dan bu yana Türkiye’de yaklaşık 2.000 yazılımcı yetiştirmiştir.

Detaylı Bilgi

Yaşama Dair Vakfı

YADA Vakfı, sivil toplum ve STK’lar üzerine araştırmalar yaparak bilgi üretip, ürettiği bilgiyi STK’lar için kullanışlı hale getirmektedir. Bir yandan toplumsal tecrübenin bilgisini üretirken diğer yandan sivil toplumu yurttaşlar ve karar vericiler için daha görünür ve etkili kılacak araçlar, modeller tasarlayıp, geliştirip, hayata geçiriyor, yeni bir diyalog, müzakere ve işbirliği modelini hayata geçirebilmek için çalışmaktadır. Sivil toplum kuruluşlarının, yurttaşların kanaatlerini, kamu yönetimi, siyaset ve özel sektörün kararlarını etkileme becerilerini geliştirmek, etki kapasitelerini artırmak üzerine düşünüp, proje ve programlar tasarlayıp ve uygulamaktadır.

Detaylı Bilgi

Güçlü İyilik

Güçlü İyilik, dijitalin gücüne iyiliği entegre ederek farkındalık içerikleri üreten, toplum psikolojilerini güçlendirmek için çalışan, daha yaşanabilir bir dünya için sürdürülebilir küresel amaçları doğrultusunda iyilik görevleri tasarlayan bir sosyal girişimdir. Aynı zamanda Güçlü İyilik mobil uygulaması ile markaların kurumsal sosyal sorumluluk projelerini, gençlerin gerçekleştirdikçe ödüller kazanabilecekleri görevler haline getirir ve gönüllülük faaliyetlerini ölçeklenebilir şekilde artırır.

Detaylı Bilgi

Circle Up

Circle Up, liselilerin kendilerini keşfederek sosyal fayda yarattığı bir sosyal girişimdir. Liseli gençlerin yaşam boyu öğrenmeyi girişimcilikle deneyimlediği bir keşif yolculuğu sunduğu programları ile gençlerin; SKA’lar odağında girişimcilik ile tanışmasını, 21.yy becerilerini uygulamalar ile kazanmasını sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi

Girişimci Parkı

Girişimci Parkı, yenilikçi organizasyon yapısı ve gelecek vizyonuyla startup ve girişimciler için inovatif çözümler geliştirmek üzere kurulan bir girişimcilik platformudur.
Fikir aşamasında olan girişimlerle ürünlerini nasıl geliştirebileceklerini konuşuyor ve iş modellerini oluşturuyoruz. Ürünü en baştan ele alıp birlikte geliştirmektedir.

Detaylı Bilgi

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi – BTM

BTM; yeni iş fikirlerinin ticarileşmesi ve ticarileştikten sonra büyümesi süreçlerinde, girişimcilik ve inovasyon üzerine her türlü desteği profesyonel bir hizmet anlayışı ile sunan ve bunların yaygınlaşması için mücadele eden sosyal bir yapıdır.

İTÜ Çekirdek

İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent tarafından 2012 yılında kurulan ve İTÜNOVA TTO’nun da gücünü arkasına alan İTÜ Çekirdek; bugüne dek 2.698 girişime ve 5.896 girişimciye destek olmuştur. Finansal teknolojilerden, sağlık teknolojilerine, arttırılmış gerçeklik uygulamalarından donanım projelerine kadar birçok farklı alanda projeye destek olan İTÜ Çekirdek 40’ı aşkın paydaşıyla; girişimcileri, şirketleri, melek yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geniş bir girişimcilik platformudur.

AIESEC İstanbul

AIESEC, 2. Dünya savaşından sonra 1948 yılında yedi farklı ülkedeki gencin dünyada kültürler arası değişimi sağlama hayali ile kurulmuştur. Bugün AIESEC, üyelerine hem gelişim hem de yurt dışında staj ve gönüllülük fırsatları sağlayan bir kurum olarak dünyanın en büyük gençlik organizasyonu haline gelmiştir. AIESEC İstanbul 1954 yılından bu yana Beyoğlu’ndaki şubesinden ve online olarak üyelerine ve lokaline hizmet vermektedir. 18-30 yaş arası bireyleri yurt dışında staj, öğretmenlik stajı ve gönüllük projelerine yolluyor, yurt dışından da ülkemize stajyer, gönüllü ve stajyer öğretmen desteği sağlamaktadır.

Association for Coaching

Association for Coaching Türkiye, gerçekleştirmiş olduğu sosyal sorumluluk projelerinde koçluğun bilimsel bakış açısıyla yol almaktadır. Yapmış olduğu gönüllü projelerde, özellikle çalışma hayatında yer almak isteyen kadın istihdamını ve kadın girişimcileri arttırmak, üniversite mezunu gençlerimizin iş hayatına hazırlanma aşamasına destek olmak ve bu hizmete ulaşma imkânı olmayan öğrencilere ve derneklere ulaşabilmek üzerine çalışmaktadır.

Detaylı Bilgi

Sosyalfon

Sosyalfon, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda çalışmalar gerçekleştiren tüm aktörleri bir araya getirmek ve desteklemek üzere kurulmuş köprü platformdur. Sosyalfon, sosyal fayda aktörlerini başlıca kurumlar, sosyal girişimler, STKlar, öğrenci toplulukları ve bireyler olmak üzere 5 ana kategoride ele alır. Her gruba yönelik farklı stratejik çalışmalar yürüten Sosyalfon, her adımını sürdürülebilir bir dünya hedefine destek verebilmek için atmaktadır. Sosyalfon’un öncelikli olarak yürütmekte olduğu model, “Sosyal Girişim–Kurumsal Firma İşbirliği”dir. Kurumsal firmaların iş süreçlerinde sosyal girişimcilerle sağlayacakları potansiyel işbirliklerini maksimize ve sistematize eden bu modelde, Sosyalfon “Sosyalfon Sosyal Girişim Havuzu”ndaki sosyal girişimler ile çalışmaktadır. Türkiye’nin önde gelen sosyal girişimlerinden oluşan bu havuza üyelik başvurusu yıl boyu açıktır.

Detaylı Bilgi

Kurumsal İletişimciler Derneği

Kurumsal İletişimciler Derneği, şirketlerin kurumsal iletişim yöneticilerinin bir araya gelmelerini sağlamak, iletişim sektöründe üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda üyeler arasında bilgi alışverişi sağlamak, paydaş ilişkilerinin sağlıklı yürümesini sağlamak ve Kurumsal İletişimcilerin mesleki sorunlarıyla meşgul olmak ve kurumsal iletişim faaliyetlerindeki toplumsal sorumlulukları konusunda üyelerini bilinçlendirmek, üyelerin eğitim, kültür, sanat, turizm, sağlık, ekonomi, çevre ve yasal konularla ilgili çalışmalarını; yürütmek üyelerin sosyal ekonomik, kültürel gelişmelerini sağlamak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili konularda üyeleri eğitmek, çözümler aramak ve geliştirmek, toplantılar yolu ile projeler üretmek ve bu projeleri yaşama geçirmek, üyelerin yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak ve güçlendirmektir.

RaffleApp

RaffleApp, sosyal medyada dağınık halde bulunan çeşitli marka, işletme ve influencerların vermekte oldukları çekilişlerin bir arada toplandığı kullanıcılara ilgisine göre filtreleme imkanı sunarak vakitten ve nakitten kazanmalarını sağlayan bir mobil platformdur.

Detaylı Bilgi