Sivil toplum kuruluşları işbirliklerimiz

Açık Açık Derneği

e-gönüllü olarak birlikte çalışacağımız sivil toplum kuruluşlarını seçerken, web sitelerinde yönetim kurullarını, finansallarını paylaşan, bağışçı haklarını tanıyan, şeffaf ve hesap verebilir STK’lar olmasına dikkat ediyoruz. Bu nedenle, Açık Açık platformunda olduğunu beyan eden dernek/vakıflar ile çalışmayı öncelikliyoruz.

Detaylı Bilgi

Çelikel Eğitim Vakfı

Çelikel Eğitim Vakfı yaratıcı, öğrenme tutkusuna sahip, yapıcı ilişkiler geliştiren, yaşam amaçlarını sorgulayan bireyler yetiştirmek için, eğitim kurumları, ebeveynler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği geliştirmeyi hedefler. Yaşadığımız çağda gençlerin yüz yüze oldukları sorunları ve fırsatları onlarla birlikte tespit ederek çözümler oluşturup, kişisel, sosyal ve mesleki gelişim olanakları yaratır.

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Fırsat eşitsizliğinin olmadığı bilimsel, yaratıcı, sorgulayıcı ve katılımcı bir eğitim sistemi; Eğitim sistemimizdeki niceliksel sorunlardan çok eğitimin niteliğine odaklanmış ve bunu bilimsel ve çağdaş eğitimin değerleri çerçevesinde tanımlamıştır.

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Anadolu’nun dört bir yanından hasta çocuklarının tanı ve tedavisi için İzmir’e gelen, maddi ve sosyal hiçbir desteği olmayan ailelere kucak açar, onları ailece paylaşacakları evlere yerleştirir ve tüm ihtiyaçlarını karşılayarak, yaşamlarının bu çok zor ve üzücü günlerinde onlara destek olur.

Kalben Derneği

Kasım 2016’da koruyucu aile hizmet modelinden faydalanan ve koruyucu aile deneyimine sahip olan bireyler öncülüğünde kurulmuştur.

Detaylı Bilgi

Simbiyoz Aktivite

Simbiyoz Aktivite 4 kadın girişimci tarafından girişimcilik potansiyeli yüksek bireyleri tespit ederek, onlara sosyal girişimciliği tanıtarak, fikirlerini işe dönüştürmek için fırsatlar sunmak, ön program ve kuluçka programlarıyla sosyal girişimcilere katalizör görevi üstlenmek amacıyla kurulan ve kendisi de bir sosyal girişim olan Simbiyoz Aktivite, diğer bir yandan özel gereksinimli bireylerin istihdama katılımı, sosyal girişimcilerle kaynaşması ve aktif vatandaş haline gelmeleri için çalışmaktadır.

Detaylı Bilgi

Buldan Vakfı

Buldan Vakfı, yetişkin kadınların sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlayacak, kadınların haklarının bilincinde olmalarını destekleyici, mesleki gelişimlerine yönelik “Vakıf Günleri” adı altında seminerler düzenlemekte, başa rılı ve maddi olanakları sınırlı olan kız öğrencilere burs desteği vermektedir. Ayrıca, bölgedeki kadınların evde yaptıkları ürünleri değerlendirmelerine destek olmakta ve bu yolla aile yoksulluğunu azaltmayı amaçlamaktadır. Vakıf desteği ile vakıf binasının giriş katında açılan işletmede kadınların el emeği ürünleri değerlendirilmektedir.

Detaylı Bilgi

İyilik Tohumum

İyilik Tohumum sivil toplum faaliyetlerinin bilinirliklerinin artması için sosyal medya üzerinden tüm STK’ların güncel içeriklerini toplayıp iyilik tohumum sayfasında paylaşır.

Hayalime Ortak Ol Derneği

Hayalime Ortak Ol Derneği çeşitli nedenler ile yeterli desteği alamayan gençleri ve çocukları bünyesine katarak; onların yetenekli olduğu spor ve sanat dallarına, ilgili olduğu kültür ve eğitim faaliyetlerine katılmalarına maddi ve manevi destek sağlamaktır. Düzenli olarak destek oldukları gençlerin yanı sıra yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile hem kurulduğu şehir olan İzmir’de hem de diğer şehirlerde faaliyet göstermektedir.

Mülteciler Derneği

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2014 yılında ülkesinden ayrılmış ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların sorunlarına çözüm aramak amacıyla kurulmuştur. Farklı milletlerden oluşan personeliyle ihtiyaç sahibi mültecilere destek vermektedir. Dernek bünyesinde; Akıl ve ruh sağlığı, eğitim, fizik tedavi, koruma, kültür, istihdam, sosyal uyum, temel sağlık hizmetleri ve tercümanlık gibi çeşitli alanlarda mültecilere ve sığınmacılara destek verilmektedir.

Detaylı Bilgi

Ateş Böceği Derneği

2016 yılında Denizli’de sokak hayvanlarını koruma amacı ile kurulan Ateş Böceği Derneği ve 2017 yılında resmi bir dernek haline geldi. Dernek haline geldikten sonra, diğer şehirlere de yayılmaya başladı ve şu anda 13şehirde ve 15 üniversitede ; sokak hayvanları, doğa, köy okulları, çocuklar ve buna benzer temalarda Türkiye geneli yapılan sosyal sorumluluk projeleri ile 150.000’den fazla kişiye ulaşmış bulunmaktadır.
Detaylı Bilgi

Gönüllü Hizmetleri Derneği

Gönüllü Hizmetler Derneği,  1979’dan bu yana Türkiye’de Gençlik Turizmi alanında hizmet veren ve bir yandan  yurt dışında düzenlenen Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları’na Türk gönüllüleri gönderirken bir yandan da benzer kampları yurt içinde düzenlemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda  2003 yılından bu yana da AB gençlik programı kapsamında etkin olarak yer alarak, hem yurt dışında düzenlenen gençlik değişim programlarına Türk gençlerini yollamış hem de Türkiye’de düzenlediği gençlik değişimleri aracılığı ile yabancı gençlerin Türkiye’de çeşitli kültürel etkinliklere katılmalarına aracı olmuştur.

Detaylı Bilgi

Herkes İçin Psikolojik Destek

Herkes için Psikolojik Destek faaliyetleri arasında; psikolojik destek erişilebilirliğini sağlamak için toplumda ihtiyacı olan bireyleri sağlıklı bir şekilde psikolojik danışma hizmeti ile buluşturmak, psikoloji alanında ücretsiz eğitim ve seminerler düzenlemek, alan ile ilgili ücretsiz materyaller sunmak, süpervizörler ile çalışarak alan mezunlarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak bulunmaktadır.

Kentsel Gelişim Derneği

Kentsel Gelişim  Derneği KEGED, 2014 yılında Malatya’da kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, gençlik ve gönüllülük çalışmalarının geniş kitlelere ulaştırılması, sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılması, yenilikçi gençlik çalışmaları ve politikalarının geliştirilmesi misyonuyla etkinlik, eğitim, seminer ve projeler gerçekleştirmektedir. KEGED, gençlerin serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak ve yaygın eğitim metotlarının kişisel gelişim süreçlerinde kullanılmasını yaygınlaştırmaktır.

Uçan Süpürge Vakfı

Uçan Süpürge Vakfı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesine yönelik feminist düşünce, eylem ve politikaların yaygınlaştırılması için çalışan; bu doğrultuda ulusal ve uluslararası örgütlenme girişimlerini destekleyen ve alanın bilgisini özgün araştırmalarla zenginleştirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Detaylı Bilgi

Bambu Gönüllü Eğitim Platformu

Bambu Gönüllü Eğitim Platformu, dünyanın en büyük sorunlarından birisi olan eğitim eşitsizliği problemine çözüm bulmak amacıyla kurulan bir online eğitim platformudur. Dijital ortamda yapmış olduğu bire bir eğitim desteği, bire bir psikolojik destek programı, online atölye çalışmaları ile başta ihtiyaç sahibi öğrenciler olmak üzere eğitim desteğine ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında öğretmenler, çocuk gelişimciler, veliler özelinde yetişkin eğitimi çalışmaları ile bireylerin yaşam becerilerini artıracak faaliyet çalışmaları yapılmaktadır.

Detaylı Bilgi

Çorapsız Çocuklar Derneği

Çorapsız Çocuklar Derneği, çalışan ve çalıştırılan 5 ile 17 yaş arasındaki çocuklara daha eşit, daha adil ve daha ÇOCUK yaşamaları için sosyal, psikolojik, kültürel gibi alanlarda destek vermek amacıyla kurulmuştur. Faaliyet alanları; çocuk hakları, çocuk güvenliği, çocuk işçileri gibi konularla şekillenmiş olup sağlık, kültürel, sportif, sosyal, sanatsal, bilinçlendirme, kütüphane, oyun gibi atölyelerle düzenlenen destek çalışmalarını kapsamaktadır.

Detaylı Bilgi

Hayat Sende Derneği

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği (Hayat Sende), 2007 yılında devlet koruması altında yetişen bir grup idealist genç tarafından kurulmuş olup devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin temel yaşam becerilerini kazanmış şekilde, ayrımcılığa uğramadan hayata atılması hedefiyle çalışmalar gerçekleştirmektedir. Koruma altındaki çocuk ve gençler ile korumadan ayrılan gençlerin temel yaşam becerilerini kazanmış şekilde, ayrımcılığa uğramadan hayata atılmasını projelerle ve savunucu çalışmaları ile desteklemektedir.

Detaylı Bilgi

Parkinson Hastları Derneği

Parkinson Hastaları Derneği, Parkinsonlu bireyler tarafından oluşturulan Türkiye’deki ilk hasta derneğidir. Derneğin birincil hedefi, ülkemizdeki Parkinsonlu bireyler ile hekimlerimiz dışında, her ikisinin de arasında bulunması gereken sivil inisiyatif boşluğunu gidermektir. Parkinson Hastaları Derneği, Parkinson hastalığının toplumda tanınmasını sağlanmak,parkinsonlu bireylerin ve yakınlarının sıkıntılarını,sorunlarını paylaşmak ve daha kaliteli bir yaşam için çözümler aramak, parkinsonla mücadelede tecrübelerini paylaşmak, sosyal hayatları daha kaliteli hale getirmek için çalışmaktadır.

Stellar Lab

Stellar Lab, başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkes içi gökbilim sloganı ile yola çıkmış bir platformdur. 2 yıldır toplumda bireysel ve kitlesel gelişime katkı sunmak için eğitim içerikleri hazırlıyor, etkinlikler ve projeler üretiyor. Stellar Lab etkinlik ve projeler ile binlerce insana doğrudan ulaşmış, eğitimler vermiştir. Stellar Lab’in alt oluşumu Stellar Lab Bilim Kulübü ise, ağırlıkla lise öğrencilerinden oluşan 100’ü aşkın merklı lise öğrencisinden oluşan bir topluluktur. Bu topluluk etkinlik ve atmlyeler gerçekleştirme ve aylık olarak Spektrum isimli bir dergisi çıkartmaktadır. Stellar Lab’in tüm bileşenleri ve üyeleri gönüllü çalışmaktadır.

Teknoloji İşbirliklerimiz

Purplemurple

Purplemurple, “Beklenenin Ötesinde” mottosuyla yola çıkarak, çalıştığı tüm markaları kendi markası gibi sahiplenir. İşini bu motivasyonla yapar. Purplemurple, bir markanın ihtiyacı olan tüm dijital iletişim çalışmalarını tek çatı altında sunabilecek deneyim ve donanıma sahip olan 360 derece dijital reklam ajansıdır. Sosyal medya yönetimi, dijital reklam yönetimi, dijital PR, web yazılımı & tasarımı, mobil uygulama geliştirme, kreatif servisler, medya planlama ve satın alma alanlarında Türkiye’nin ve dünyanın önde gelen markaları için bütünleşik hizmet verir.

Detaylı Bilgi

Logo İşbaşı

İster webden ister cepten; İnternet erişiminizin olduğu her yerden işletmenizin ön muhasebe işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Paraşüt

Paraşüt Türkiye ekonomisinde önemli bir yere sahip olan küçük ve orta ölçekli işletmelerin finansal operasyonlarını daha verimli yönetebilmesini destekler.

Detaylı Bilgi

Raklet

Raklet; dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşlarının iletişimde oldukları kişilerin ve kurumların bilgilerini güncel tutabilecekleri, e-posta ve SMS gönderebilecekleri, aidat ve bağış toplayıp, etkinlikler düzenleyerek bilet satabilecekleri entegre bir sosyal platformdur.

Detaylı Bilgi

ZEO Agency

Uluslararası SEO ve dijital pazarlama ajansı ZEO Agency, SEO (Arama Motoru Optimizasyonu) , SEM (Arama Motoru Pazarlaması), Performans Pazarlama, İçerik Pazarlaması ve veri analizi alanlarında hizmet vermektedir.

Detaylı Bilgi

Sertifier

Sertifier Akıllı Sertifikalar ve Açık Rozetler normunu, bir bütün olarak toplumun faydalarından yararlanacağı ve verimsizliklerden kaynaklanan tüm sürtünmelerin ortadan kalkacağı derecede genelleştirir. Sertifier’in e-Gönüllü ile sağladığı işbirliği kapsamında 2021 yılına kadar tüm hizmetlerini STK’lara ücretsiz sunuyor.

Detaylı Bilgi

INBOX

En basit hoş geldiniz mesajından karmaşık, çok aşamalı müşteri bağlılığı programlarına kadar tüm bağlılık programlarınızı her kanalda otomatize edebilirsiniz.  Email kampanyaların oluşturulması, uygulanması ve takip edilmesi kolay olduğunda sonuçları analiz etmeye ve işinizi büyütmek için yeni fikirler geliştirmeye odaklanabilirsiniz.

Detaylı Bilgi

Networks DataGuard™

14 yılı aşkın süre sektörde bulunan uzman kadrosuyla AR-GE projeleri üreten, bilgi güvenliği hizmetleri sunan, zorlu eğitim ve sertifikasyonlara; ayrıca öncü markalar arasında referanslara da sahip bir Siber Güvenlik firmasıdır. Şirket içi ve uzaktan eğitimleri ile STK’ların güvenlik faaliyetlerine katkı sağlamaktadır.

Detaylı Bilgi

Stey Finansal Teknoloji (A.Ş)

Stey, blockchain teknolojileri kullanarak yarattığı ödeme sistemi hızlı, güvenli ve şeffaf mikro-ödemeler gerçekleştirilmesine olanak sağlar. Teknolojik yetkinlikleri yaratacağı sosyal faydanın farkında olduğu için aynı platformun Sivil Toplum Kuruluşları tarafından komisyon ve işlem ücreti olmadan tamamen transparan bir şekilde bağış toplamak için de kullanımına açar. Amacı, tüm para akışlarında radikal şeffaflık sağlamak ve güvene duyulan ihtiyacı ortadan kaldırmaktır.

Detaylı Bilgi

Partnerlerimiz & Destekçilerimiz

EntreCom

EntreCom Startup’lara ve ekosistemine inanan ekosistemin kalitesinin artması ve sürdürülebilir olması için çalışan bir girişimdir.

Detaylı Bilgi

Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi – BTM

BTM; yeni iş fikirlerinin ticarileşmesi ve ticarileştikten sonra büyümesi süreçlerinde, girişimcilik ve inovasyon üzerine her türlü desteği profesyonel bir hizmet anlayışı ile sunan ve bunların yaygınlaşması için mücadele eden sosyal bir yapıdır.

İTÜ Çekirdek

İTÜ ve İTÜ ARI Teknokent tarafından 2012 yılında kurulan ve İTÜNOVA TTO’nun da gücünü arkasına alan İTÜ Çekirdek; bugüne dek 2.698 girişime ve 5.896 girişimciye destek olmuştur. Finansal teknolojilerden, sağlık teknolojilerine, arttırılmış gerçeklik uygulamalarından donanım projelerine kadar birçok farklı alanda projeye destek olan İTÜ Çekirdek 40’ı aşkın paydaşıyla; girişimcileri, şirketleri, melek yatırımcıları ve profesyonelleri bir araya getiren geniş bir girişimcilik platformudur.

Association for Coaching

Association for Coaching Türkiye, gerçekleştirmiş olduğu sosyal sorumluluk projelerinde koçluğun bilimsel bakış açısıyla yol almaktadır. Yapmış olduğu gönüllü projelerde, özellikle çalışma hayatında yer almak isteyen kadın istihdamını ve kadın girişimcileri arttırmak, üniversite mezunu gençlerimizin iş hayatına hazırlanma aşamasına destek olmak ve bu hizmete ulaşma imkânı olmayan öğrencilere ve derneklere ulaşabilmek üzerine çalışmaktadır.

Detaylı Bilgi

Kurumsal İletişimciler Derneği

Kurumsal İletişimciler Derneği, şirketlerin kurumsal iletişim yöneticilerinin bir araya gelmelerini sağlamak, iletişim sektöründe üyelerin ihtiyaçları doğrultusunda üyeler arasında bilgi alışverişi sağlamak, paydaş ilişkilerinin sağlıklı yürümesini sağlamak ve Kurumsal İletişimcilerin mesleki sorunlarıyla meşgul olmak ve kurumsal iletişim faaliyetlerindeki toplumsal sorumlulukları konusunda üyelerini bilinçlendirmek, üyelerin eğitim, kültür, sanat, turizm, sağlık, ekonomi, çevre ve yasal konularla ilgili çalışmalarını; yürütmek üyelerin sosyal ekonomik, kültürel gelişmelerini sağlamak, gerektiğinde faaliyet alanları ile ilgili konularda üyeleri eğitmek, çözümler aramak ve geliştirmek, toplantılar yolu ile projeler üretmek ve bu projeleri yaşama geçirmek, üyelerin yardımlaşma ve dayanışmasını sağlamak ve güçlendirmektir.

RaffleApp

RaffleApp, sosyal medyada dağınık halde bulunan çeşitli marka, işletme ve influencerların vermekte oldukları çekilişlerin bir arada toplandığı kullanıcılara ilgisine göre filtreleme imkanı sunarak vakitten ve nakitten kazanmalarını sağlayan bir mobil platformdur.

Detaylı Bilgi