Sivil toplum kuruluşları işbirliklerimiz

Açık Açık Derneği

Açık Açık Derneği

e-gönüllü olarak birlikte çalışacağımız sivil toplum kuruluşlarını seçerken, web sitelerinde yönetim kurullarını, finansallarını paylaşan, bağışçı haklarını tanıyan, şeffaf ve hesap verebilir STK’lar olmasına dikkat ediyoruz. Bu nedenle, Açık Açık platformunda olduğunu beyan eden dernek/vakıflar ile çalışmayı öncelikliyoruz.

Detaylı Bilgi

Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı

TEGV misyonu ilköğrenim çağındaki çocukların çağdaş ve evrensel değerler ile cumhuriyetin temel ilkelerine sahip, donanımlı ve nitelikli bireyler olarak yetiştirilmeleri amacıyla devlet tarafından verilen temel eğitime destek olmaktır. Aynı zamanda etkin ve fark yaratan eğitim programları ve sürdürülebilir yapısı ile ülkemizdeki her çocuğun erişebileceği bir STK olmaktadır.

Detaylı Bilgi

WWF Türkiye

WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı) dünyanın en büyük, deneyimli ve bağımsız doğa koruma kuruluşlarından WWF ağının bir parçasıdır. Dünya genelinde, beş milyonu aşkın destekçiye sahip olan ve 100’den fazla ülkede faaliyet gösteren WWF’in misyonu; dünyanın biyolojik çeşitliliğini koruyarak, yenilenebilir kaynakların sürdürülebilirliğini sağlayarak, kirlilik ve aşırı tüketimin azaltılmasını teşvik ederek gezegenimizin doğal çevresinin bozulmasını durdurmak ve insanın doğayla uyum içinde yaşadığı bir geleceğin kurulmasına katkıda bulunmaktır.

Detaylı Bilgi

Samsun TOG

Toplum Gönüllüleri Vakfı çatısı altında Samsun yerelinde faaliyet gösteren Samsun TOG (Samsun Toplum Gönüllüleri) Topluluğu; başta Samsun yereli olmak üzere çevresinde gördüğü problemler için çözüm üretir ve harekete geçer. Bünyesinde çeşitli sosyal sorumluluk projelerinin yanı sıra, gönüllü gelişimini ve aktif katılımını gözeterek ekip içi etkinliklere de yer verir.  Vakfın benimsediği “Gençlerin öncülüğünde, yetişkinlerin rehberliğinde” mottosu da ‘genç isterse olur’ anlamına gelir ve Toplum Gönüllüsü gençlere güç verir. Düzenli gerçekleştirilen genel toplantılar ve motivasyon etkinlikleri sayesinde ise Samsun TOG gönüllüleri sıklıkla bir araya gelir. Samsun TOG; online dönemde de olsa çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor, yeni ve yenilikçi yollar arayarak daha iyi olmayı amaçlıyor.

Detaylı Bilgi

Türkiye Down Sendromu Derneği

Down sendromlu bireylerin bağımsız, üretken ve toplumla bütünleşen bir yaşam kurabilmelerini sağlamaya; toplumun engellilik algısını geliştirmeye; uluslararası platformda Down sendromu ile ilgili araştırmaları takip ederek Türkiye’de uygulanmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapan ve gelişime liderlik eden projeler üreten bir sivil toplum kuruluşudur.

Detaylı Bilgi

Çelikel Eğitim Vakfı

Çelikel Eğitim Vakfı yaratıcı, öğrenme tutkusuna sahip, yapıcı ilişkiler geliştiren, yaşam amaçlarını sorgulayan bireyler yetiştirmek için, eğitim kurumları, ebeveynler ve sivil toplum kuruluşları arasında işbirliği geliştirmeyi hedefler. Yaşadığımız çağda gençlerin yüz yüze oldukları sorunları ve fırsatları onlarla birlikte tespit ederek çözümler oluşturup, kişisel, sosyal ve mesleki gelişim olanakları yaratır.

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı

Ege Çağdaş Eğitim Vakfı Fırsat eşitsizliğinin olmadığı bilimsel, yaratıcı, sorgulayıcı ve katılımcı bir eğitim sistemi; Eğitim sistemimizdeki niceliksel sorunlardan çok eğitimin niteliğine odaklanmış ve bunu bilimsel ve çağdaş eğitimin değerleri çerçevesinde tanımlamıştır.

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği

İzmir Hasta Çocuk Evleri Derneği Anadolu’nun dört bir yanından hasta çocuklarının tanı ve tedavisi için İzmir’e gelen, maddi ve sosyal hiçbir desteği olmayan ailelere kucak açar, onları ailece paylaşacakları evlere yerleştirir ve tüm ihtiyaçlarını karşılayarak, yaşamlarının bu çok zor ve üzücü günlerinde onlara destek olur.

Pembe İzler Derneği

Pembe İzler Derneği, kadın kanserleri ile savaşan kadınların tedavi sürecinde ve sonrasında en önemli destekçileri olup, hastalığa yakalanmış kadınların hastalıktan ve sonrasından korkmayan güçlü kadınlar olarak hayatlarını sürdürmeleri için çalışmaktadır.

Kalben Derneği

Kasım 2016’da koruyucu aile hizmet modelinden faydalanan ve koruyucu aile deneyimine sahip olan bireyler öncülüğünde kurulmuştur.

Detaylı Bilgi

Simbiyoz Aktivite

Simbiyoz Aktivite 4 kadın girişimci tarafından girişimcilik potansiyeli yüksek bireyleri tespit ederek, onlara sosyal girişimciliği tanıtarak, fikirlerini işe dönüştürmek için fırsatlar sunmak, ön program ve kuluçka programlarıyla sosyal girişimcilere katalizör görevi üstlenmek amacıyla kurulan ve kendisi de bir sosyal girişim olan Simbiyoz Aktivite, diğer bir yandan özel gereksinimli bireylerin istihdama katılımı, sosyal girişimcilerle kaynaşması ve aktif vatandaş haline gelmeleri için çalışmaktadır.

Detaylı Bilgi

Buldan Vakfı

Buldan Vakfı, yetişkin kadınların sosyal ve ekonomik hayata aktif katılımlarını sağlayacak, kadınların haklarının bilincinde olmalarını destekleyici, mesleki gelişimlerine yönelik “Vakıf Günleri” adı altında seminerler düzenlemekte, başa rılı ve maddi olanakları sınırlı olan kız öğrencilere burs desteği vermektedir. Ayrıca, bölgedeki kadınların evde yaptıkları ürünleri değerlendirmelerine destek olmakta ve bu yolla aile yoksulluğunu azaltmayı amaçlamaktadır. Vakıf desteği ile vakıf binasının giriş katında açılan işletmede kadınların el emeği ürünleri değerlendirilmektedir.

Detaylı Bilgi

Sivil Yaşam Derneği

Tamamıyla gençler tarafından yönetilen ve hiçbir siyasi görüşün etkisi altında kalmadan toplumun her kesimini kucaklamayı ilke edinen Sivil Yaşam Derneği, ulusal ve uluslararası bağlantılarını kullanarak gençlerin yetkinliğini arttırmak, demokratik karar alma mekanizmalarına katılmalarını sağlamak ve bunun yanında gençlere daha sağlıklı bir yaşam kültürü kazandırmak için çalışmalar yürütmeyi kendine ilke edinmiştir.

Detaylı Bilgi

Leyli Sanat Derneği

Leyli Sanat Derneği, bireylerin duygu ve düşüncelerini kültür/sanat yoluyla aktarmasına fırsat ve alan yaratan yeni nesil bir sivil toplum örgütüdür. Çevrimiçi ve yüz yüze etkinliklerle katılımcıların ifade özgürlüğü hakkını güçlendirir ve gönüllüleriyle birlikte geliştirdiği projelerle toplumsal faydayı önemser. “Gelin, birlikte üretelim!” sloganıyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

Detaylı Bilgi

Faydasıçok Vakfı

Faydasıçok Vakfı: Yaşadığımız toplumun gelişimi için eğitimin vazgeçilmez olduğu bilinciyle hareket eden, fark yaratan, ülkemize ve dünyaya değer katan gençlerin yetişmesine destek olarak değişime katkı sağlamak amacıyla kurulmuş bir eğitim vakfıdır.

Detaylı Bilgi

Hayalime Ortak Ol Derneği

Hayalime Ortak Ol Derneği çeşitli nedenler ile yeterli desteği alamayan gençleri ve çocukları bünyesine katarak; onların yetenekli olduğu spor ve sanat dallarına, ilgili olduğu kültür ve eğitim faaliyetlerine katılmalarına maddi ve manevi destek sağlamaktır. Düzenli olarak destek oldukları gençlerin yanı sıra yaptıkları sosyal sorumluluk projeleri ile hem kurulduğu şehir olan İzmir’de hem de diğer şehirlerde faaliyet göstermektedir.

Mülteciler Derneği

Mülteciler ve Sığınmacılar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği, 2014 yılında ülkesinden ayrılmış ve uluslararası koruma ihtiyacı olan insanların sorunlarına çözüm aramak amacıyla kurulmuştur. Farklı milletlerden oluşan personeliyle ihtiyaç sahibi mültecilere destek vermektedir. Dernek bünyesinde; Akıl ve ruh sağlığı, eğitim, fizik tedavi, koruma, kültür, istihdam, sosyal uyum, temel sağlık hizmetleri ve tercümanlık gibi çeşitli alanlarda mültecilere ve sığınmacılara destek verilmektedir.

Detaylı Bilgi

Ateş Böceği Derneği

2016 yılında Denizli’de sokak hayvanlarını koruma amacı ile kurulan Ateş Böceği Derneği ve 2017 yılında resmi bir dernek haline geldi. Dernek haline geldikten sonra, diğer şehirlere de yayılmaya başladı ve şu anda 13şehirde ve 15 üniversitede ; sokak hayvanları, doğa, köy okulları, çocuklar ve buna benzer temalarda Türkiye geneli yapılan sosyal sorumluluk projeleri ile 150.000’den fazla kişiye ulaşmış bulunmaktadır.
Detaylı Bilgi

Gönüllü Hizmetleri Derneği

Gönüllü Hizmetler Derneği,  1979’dan bu yana Türkiye’de Gençlik Turizmi alanında hizmet veren ve bir yandan  yurt dışında düzenlenen Uluslararası Gönüllü Çalışma Kampları’na Türk gönüllüleri gönderirken bir yandan da benzer kampları yurt içinde düzenlemektedir. Bu amaçlar doğrultusunda  2003 yılından bu yana da AB gençlik programı kapsamında etkin olarak yer alarak, hem yurt dışında düzenlenen gençlik değişim programlarına Türk gençlerini yollamış hem de Türkiye’de düzenlediği gençlik değişimleri aracılığı ile yabancı gençlerin Türkiye’de çeşitli kültürel etkinliklere katılmalarına aracı olmuştur.

Detaylı Bilgi

Herkes İçin Psikolojik Destek

Herkes için Psikolojik Destek faaliyetleri arasında; psikolojik destek erişilebilirliğini sağlamak için toplumda ihtiyacı olan bireyleri sağlıklı bir şekilde psikolojik danışma hizmeti ile buluşturmak, psikoloji alanında ücretsiz eğitim ve seminerler düzenlemek, alan ile ilgili ücretsiz materyaller sunmak, süpervizörler ile çalışarak alan mezunlarının mesleki bilgi ve becerilerini geliştirmelerine yardımcı olmak bulunmaktadır.
Detaylı Bilgi

Kentsel Gelişim Derneği

Kentsel Gelişim  Derneği KEGED, 2014 yılında Malatya’da kurulan bir sivil toplum kuruluşudur. Dernek, gençlik ve gönüllülük çalışmalarının geniş kitlelere ulaştırılması, sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılması, yenilikçi gençlik çalışmaları ve politikalarının geliştirilmesi misyonuyla etkinlik, eğitim, seminer ve projeler gerçekleştirmektedir. KEGED, gençlerin serbest zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlamak ve yaygın eğitim metotlarının kişisel gelişim süreçlerinde kullanılmasını yaygınlaştırmaktır.

Detaylı Bilgi

Uçan Süpürge Vakfı

Uçan Süpürge Vakfı, toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması ve kadınların güçlenmesine yönelik feminist düşünce, eylem ve politikaların yaygınlaştırılması için çalışan; bu doğrultuda ulusal ve uluslararası örgütlenme girişimlerini destekleyen ve alanın bilgisini özgün araştırmalarla zenginleştirmeyi amaçlayan bir sivil toplum kuruluşudur.

Detaylı Bilgi

Bambu Gönüllü Eğitim Platformu

Bambu Gönüllü Eğitim Platformu, dünyanın en büyük sorunlarından birisi olan eğitim eşitsizliği problemine çözüm bulmak amacıyla kurulan bir online eğitim platformudur. Dijital ortamda yapmış olduğu bire bir eğitim desteği, bire bir psikolojik destek programı, online atölye çalışmaları ile başta ihtiyaç sahibi öğrenciler olmak üzere eğitim desteğine ihtiyaç duyan öğrencilere yönelik eğitim çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Bunun yanında öğretmenler, çocuk gelişimciler, veliler özelinde yetişkin eğitimi çalışmaları ile bireylerin yaşam becerilerini artıracak faaliyet çalışmaları yapılmaktadır.

Detaylı Bilgi

Yüzümle Mutluyum Derneği

Yüzümle Mutluyum Derneği yüz bölgesinde doğuştan veya sonradan görünür farklılığa sahip olan bireyler için 2018 Mayıs ayında kurulan, ülkemizde bu alanda faaliyet gösteren ilk ve tek sivil toplum kuruluşudur. Derneğin amacı insanların olduğu gibi kabul edilmesi prensibini yaşatmak, insanların dış görünüşleriyle değil, kişilikleri ve yaptıkları ile kabul edildiği bir bilincin sağlanmasına katkıda bulunmak, toplumdaki önyargıları yıkmak, görünüşe uygulanan ayrımcılıkla mücadele etmek ve farkındalık yaratmaktır. Yüz eşitliği ilkesini temel alarak akran zorbalığı ve nefret söyleminin karşısında, eşit ve adil yaklaşımın yaygınlaştırılması için faaliyetlerini sürdürüyor.

Detaylı Bilgi

Çorapsız Çocuklar Derneği

Çorapsız Çocuklar Derneği, çalışan ve çalıştırılan 5 ile 17 yaş arasındaki çocuklara daha eşit, daha adil ve daha ÇOCUK yaşamaları için sosyal, psikolojik, kültürel gibi alanlarda destek vermek amacıyla kurulmuştur. Faaliyet alanları; çocuk hakları, çocuk güvenliği, çocuk işçileri gibi konularla şekillenmiş olup sağlık, kültürel, sportif, sosyal, sanatsal, bilinçlendirme, kütüphane, oyun gibi atölyelerle düzenlenen destek çalışmalarını kapsamaktadır.

Detaylı Bilgi

Hayat Sende Derneği

Hayat Sende Gençlik Akademisi Derneği (Hayat Sende), 2007 yılında devlet koruması altında yetişen bir grup idealist genç tarafından kurulmuş olup devlet korumasında yetişen çocuk ve gençlerin temel yaşam becerilerini kazanmış şekilde, ayrımcılığa uğramadan hayata atılması hedefiyle çalışmalar gerçekleştirmektedir. Koruma altındaki çocuk ve gençler ile korumadan ayrılan gençlerin temel yaşam becerilerini kazanmış şekilde, ayrımcılığa uğramadan hayata atılmasını projelerle ve savunucu çalışmaları ile desteklemektedir.

Detaylı Bilgi

Parkinson Hastaları Derneği

Parkinson Hastaları Derneği, Parkinsonlu bireyler tarafından oluşturulan Türkiye’deki ilk hasta derneğidir. Derneğin birincil hedefi, ülkemizdeki Parkinsonlu bireyler ile hekimlerimiz dışında, her ikisinin de arasında bulunması gereken sivil inisiyatif boşluğunu gidermektir. Parkinson Hastaları Derneği, Parkinson hastalığının toplumda tanınmasını sağlanmak,parkinsonlu bireylerin ve yakınlarının sıkıntılarını,sorunlarını paylaşmak ve daha kaliteli bir yaşam için çözümler aramak, parkinsonla mücadelede tecrübelerini paylaşmak, sosyal hayatları daha kaliteli hale getirmek için çalışmaktadır.

Detaylı Bilgi

Demans Dostu Toplum Derneği

Demans Dostu Toplum Derneği öncelikle demans hastaları ve bakan aile fertlerinin çıkarlarını gözetiyor ve temsil etmektedir. Hedefimiz demans hastalarının ve bakan aile fertlerinin toplumumuzda kabul görmeleri, aileler üzerindeki bakım yükü azaltılarak, hasta ve hasta yakınlarının kendilerini rahat ve huzurlu hissetmelerinin  ağlanması, Alzheimer ve diğer Demans türleri konusunda toplumsal bir farkındalığın oluşturulması ve bu alanda yapılacak çalışmaların teşvik edilmesidir. Konuyla ilgilenen herkes için ilgili kurum olarak kolektif iş birliği düzleminde hizmet vermektedir.

Yaşanabilir Hayatları Derneği

Yaşanabilir Hayatlar Derneği, tüm organizmalar için din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin yaşanabilir hayatlar sunmayı amaçlayan ve kar amacı gütmeyen bir kuruluştur. Yapılan sosyal yardımlar ve aktiviteler dışında da sosyalleşmeyi, kaynaşmayı ve birlik olmayı amaçlayan YAŞHA-DER birçok faaliyet kolu ve projelerde de rol oynamayı hedeflemektedir.

Parıltı Görmeyen Çocuklara Yardım Derneği

Parıltı Görmeyen Çocuklara Destek Derneği’nin amacı; görmeyen ve az gören çocukların doğumlarından eğitim süreleri tamamlanana kadar olan süreçte, onları yaşıtları ile aynı seviyeye getirerek kendi potansiyellerini mümkün olan en üst düzeyde tamamlayana kadar donatmak ve kendi başına hareket eden bağımsız, çevreye uyumlu, meslek sahibi bireyler olmalarını sağlamaktır.

Kadın Balıkçılar Derneği

Kadın Balıkçılar Derneği; insanın doğa ile uyumlu olduğu, doğal dengeyi ve biyolojik çeşitliliği koruyan, adil bir toplum için çalışmaktadır. Ekosistemi merkeze alan anlayışla; denizlerin, denizel varlıkların ve denizel ekonominin insan yararına sürdürülebilirliği için faaliyetler gerçekleştiriyor, güncel ve doğru bilginin üretimine ve geliştirilmesine katkıda bulunarak, doğaya ve insana katma değer yaratan yenilikçi çalışmalar yürütmektedir.

Bütün Çocuklar Bizim Derneği

Bütün Çocuklar Bizim Derneği; çocukların eğitimini, mutluluğunu ve sağlıklı gelişimlerini sağlamak, bu konudaki ekonomik, sosyal, hukuki, psikolojik, kültürel ve fiili her türlü engele karşı mücadele vermek ve çocuklara destek olmayı amaçlamaktadır. Bu amaçla çocuklara yönelik yürüttüğü eğitim programlarına ek olarak Türkiye’nin birçok bölgesinde kütüphane, bilgisayar laboratuvarı kurulumu, erzak ve giyim bağışı, aile yardımları yapmakta ve öğrenci burslar sağlamaktadır.

Aktif Yaşam Derneği

Aktif Yaşam Derneği bireylere, hareket etmenin sağlıklı, gerekli ve zorunlu olmasının ötesinde, mutluluk verici, keyifli, eğlenceli ve vazgeçilmez olduğunu anlatmanın, bu keyfi faydalanıcılarıyla birlikte deneyimlemenin, bu deneyimlerin paylaşımları ile de yaygınlaştırmanın yollarını arar. Bu doğrultuda, aynı niyetlere sahip kişiler ve kurumlarla iş birlikleri yapar. Aktif Yaşam Derneği 7’den 77’ye her yaş grubuna yönelik projeler ve etkinlikler düzenler. Ancak gelişim çağındaki çocuklar öncelikli hedef kitlesidir.
Aktif Yaşam Derneği aynı zamanda oyun konusunda Türkiye’nin önde gelen uzman kurumlarından biri olarak 2014 yılından bu yana Çocuk Oyun Hakkı savunuculuğu yapar.

Stellar Lab

Stellar Lab, başta çocuklar ve gençler olmak üzere herkes içi gökbilim sloganı ile yola çıkmış bir platformdur. 2 yıldır toplumda bireysel ve kitlesel gelişime katkı sunmak için eğitim içerikleri hazırlıyor, etkinlikler ve projeler üretiyor. Stellar Lab etkinlik ve projeler ile binlerce insana doğrudan ulaşmış, eğitimler vermiştir. Stellar Lab’in alt oluşumu Stellar Lab Bilim Kulübü ise, ağırlıkla lise öğrencilerinden oluşan 100’ü aşkın merklı lise öğrencisinden oluşan bir topluluktur. Bu topluluk etkinlik ve atmlyeler gerçekleştirme ve aylık olarak Spektrum isimli bir dergisi çıkartmaktadır. Stellar Lab’in tüm bileşenleri ve üyeleri gönüllü çalışmaktadır.

Detaylı Bilgi

Değer Otizm Derneği

Değer Otizm Derneği, Faaliyet gösterdiği otizm alanlarında yenilikçi uygulamalar geliştirilmesine ve teknolojiyi en üst seviyede kullanan başta Üniversiteler olmak üzere tüm odakları teşvik ederiz.
Ulusal boyutta Otizme yönelik üretilmiş ürün ve hizmetlerin kalitesi ve erişilmesindeki tüm adımları tektik eder, tektik sonuçlarını ihtiyaç sahipleri ile paylaşır üretimleri yine bu çevrelere en doğru ve kaliteli biçimde akmasını sağlayacak yol ve yöntemler üzerinde çalışmaktadır.

Yüreğimin Ritmi

Yüreğimin Ritmi Sosyal Sorumluluk Platformu, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı ihtiyaç sınıflarını belirleyerek, çocukların daha sağlıklı ortamlarda eğitim alabilmelerini, sosyal kimliklerine başlangıç yapabilmeleri için sanat, spor ve bilim alanlarında materyallerle desteklediğimiz atölyeler kurmaktadır. Hedefi, eğitimde ve hayatta fırsat eşitliğini sağlamak olup, kişilerin yetkinliklerine bağlı olarak, sosyal fayda sağlayabilmektir
Detaylı Bilgi

İzmir Eğitim Kooperatifi

İZEK, “köy enstitülerini” referans alan bir “yeni nesil köy/kent enstitüsü” olmayı amaçlamaktadır. Yaşam boyu öğrenme bilinci ile; her yaş grubundan bireyin şimdiki ve gelecekteki temel eğitim ihtiyaçlarını iş birliği ile karşılayarak, yaşam becerileri gelişmiş bilinçli bir toplumun oluşturulmasına çalışan, sürdürülebilir bir kooperatif modeli olma vizyonuna sahiptir.

MPS LH Derneği

Dernek, lizozomal depo hastalığının herhangi bir tipiyle mücadele etmek durumunda kalan bireyleri aynı çatı altında toplayarak, zaman kaybetmeden tanı ve tedavi ulaşmaları için uğraş vermektedir. Bunun yanında hasta ve hasta yakınlarıyla bilgi ve deneyimlerini paylaşmaktadır. Düzenlediği etkinliklerle, adının telaffuzunun bile zor olduğu bu hastalıkla ilgili toplumda farkındalık oluşturmak için çalışmaktadır. “Okuması zor yaşaması daha zor” ve “Nadir olanı yaşıyoruz umudu paylaşıyoruz” çifte sloganıyla yola çıkan Dernek, yüzlerce hastaya el uzatmış, bir o kadar ailenin de umudunu ayakta tutmuş olabilmenin motivasyonuyla 2009 yılından beri yoluna devam etmektedir.

Let’s Do It!

Let’s Do It !2008 yılında küçük bir Baltık ülkesi olan Estonya’da ortaya çıktı. 3 Mart tarihinde 50.000 kişi bir araya gelerek ülkenin 10.000 ton çöpünü 5 saat içinde temizledi. Eylemin görüntüleri bir anda yayıldı ve sonrasında tek günde temizlik modeli 15 ülke tarafından şok edici sonuçlarla tekrar edildi. 2019 yılında 180 ülkede 21 milyondan fazla gönüllünün katılımı ile gerçekleşti. Türkiye’de ise 2018 rakamlarına göre büyük bir ilerleme katederek 116 binden fazla gönüllüye ulaşıldı.
Let’s Do It !Türkiye ekibi olarak ülkenin her köşesinde düzenlenen Dünya Temizlik Günü kampanyasıyla doğaya katkı sağlamak isteyen vizyoner ruha sahip kişilerin bir farkındalık yaratmasına eşlik etmekteyiz. Anadolunun her köşesinde farkındalık yaratmak, çöp körlüğünü yenmek ve yaşanabilir yarınlar için çok çalışmaktayız.

Fark Edenler Derneği

Herkes için adil, ulaşılabilir, karşılıklı güven ortamı geliştirilen bir yaşama katkı sağlamak amacıyla kurulan dernek, ‘Fark Edenler’i keşfederek, kamusal alanı kullanan her bireyi, kolektif çözümler üretip, sanatı, teknolojiyi, girişimciliği bu platform üzerinden sürdürülebilir kılmaya davet etmektedir.

Nadir Hastalıklar Ağı

Nadir hastalar ve hasta yakınları tarafından, Türkiye’de ve dünyada bilinmeyen nadir yaşamlara dikkat çekmek, sorunlara birlikte akılcı, pratik, kalıcı çözümler üretmek ve bu çözümlerin hayata geçirilmesini sağlamak, temel misyonudur.

Türkiye Kas Hastalıkları Derneği

Kasder, kas hastalarının uluslararası engelli hakları doğrultusunda sosyal yaşama tam ve etkin katılımını sağlamak, kas hastalarını doğru bir şekilde bilgilendirmek ve yönlendirmek, fiziksel, sosyal ve psikolojik olarak mümkün olan en iyi duruma getirmek gibi amaçlar doğrultusunda ayni yardım, proje, kampanya ve savunu faaliyetleri gerçekleştirmektedir.

İstanbul Zihinsel Engelliler için Eğitim ve Dayanışma Vakfı 

İZEV’in temel felsefesi ve misyonu kar amacı gütmeden farklı çocuk, ergen ve yetişkinlere aileleriyle birlikte, yeterli kalite standartlarında mutluluk ortamları sağlamak, ebeveynleri vefat ettikten sonra özel gereksinimli bireylere insan onuruna yakışan, sağlık ve hukuklarının korunacağı ve toplumdan tecrit edilmeyecekleri ortamlar yaratmak, bunu yaparken toplumdaki tüm bireylerde farkındalık yaratmak ve sosyal sorumluluk duygusunu yerleştirmektir.